Project LOGICAL – transnational logistics' improvement through cloud computing and innovative cooperative business models - Project website about the transnational logistics cloud project LOGICAL

Start

Opis projektu

Sektor logistyczny Europy Środkowej zlokalizowany pomiędzy starymi Krajami Członkowskimi a rynkami wschodzącymi na Wschodzie ma ogromny potencjał tworzenia dodatkowych wartości dla regionu oraz stwarzania możliwości zatrudnienia. W świetle wyzwań związanych z wzrastającym zapotrzebowaniem na terminowe dostawy oraz rosnących kosztów środowiskowych transportu towarowego, interoperacyjność firm logistycznych stała się krytycznym czynnikiem sukcesu dla konkurencyjności węzłów logistycznych. Wysokie koszty transakcji wynikające z rożnych standardów zarządzania systemami oprogramowania są odzwierciedleniem zatorów, szczególnie pomiędzy małymi firmami a dużymi firmami globalnymi posiadającymi własne systemy. Najnowsze osiągnięcia technologiczne oraz badania stosowane wykazały, że odpowiednim rozwiązaniem tego problemu może być tzw. chmura obliczeniowa (ang.: cloud computing).

Mówiąc prostym językiem, chmura obliczeniowa, to rozwiązanie informatyczne, w którym trzecia strona jest hostem twojej struktury IT na dużej zdalnej stacji serwera, a ty masz dostęp do niej przez Internet. Z uwagi na fakt, że dostęp do nowoczesnych narzędzi IT został zidentyfikowany jako kluczowy czynnik zwiększania konkurencyjności, to omawiane innowacyjne narzędzie IT ma potencjał w zakresie wzmacniania strategicznego znaczenia Europy Środkowej dla transportu cargo pomiędzy Północą a Południem, starymi i nowymi członkami UE oraz powstającymi rynkami Europy Wschodniej.

A zatem chmura obliczeniowa może pomóc w pokonaniu deficytu w interoperacyjności pomiędzy uczestnikami systemów logistycznych dotyczących pojedynczych węzłów, a ponadto, koncepcja multi-chmury ułatwia ich współpracę transnarodową, np. umożliwiając zbiorowy transport cargo zrównoważonymi środkami (np. pociąg zamiast indywidualnego transportu drogowego). Projekt LOGICAL opiera się na projekcie badawczym „InterLogGrid” i kontynuuje jego rozwój, w oparciu o finansowanie Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych Niemiec, gdzie opracowano koncepcję chmury obliczeniowej w celu pokonania problemu zatorów i podejmuje oraz zajmuje się problemem na poziomie transnarodowym poprzez wyzwolenie pełnego potencjału koncepcji multi-chmury, gdzie znaczna liczba węzłów logistycznych jest połączona wirtualnie.