Project LOGICAL – transnational logistics' improvement through cloud computing and innovative cooperative business models - Project website about the transnational logistics cloud project LOGICAL

Domov

Cilj projekta LOGICAL je povečanje interoperabilnosti logističnih podjetij različnih velikosti, izboljšanje konkurenčnosti srednjeevropskih logističnih vozlišč  z zmanjšanjem transakcijskih stroškov (boljši pristop do sistema svetovnih akterjev) in za promocijo trajnostnih načinov transporta (multi-modalno sodelovanje). Partnerji  projekta LOGICAL bodo izdelali univerzalni standard  za računalništvo v oblaku v logistiki , razvili  beta verzije in jih testirali za obdobje enega leta,  uresničili ukrepe izgradnje sistema in zagotovili celovito operativno delovanje računalništva v oblaku. Čezmejno sodelovanje je bistvenega pomena za ponudbo prenosljivega pristopa h kateremu lahko pristopijo tudi bodoča logistična  vozlišča. Koristniki projekta so predvsem majhna logistična podjetja, ki lahko zmanjšajo svoje transakcijske stroške in povečajo možnost sodelovanja s svetovnimi akterji.  Poleg tega računalništvo v oblaku povečuje privlačnost vozlišč za poslovne dejavnosti v logistiki.