Project LOGICAL – transnational logistics' improvement through cloud computing and innovative cooperative business models - Project website about the transnational logistics cloud project LOGICAL

Projektni pristop in metodologija

Projekt LOGICAL si prizadeva uvesti visoko inovativne IKT storitve, ki so osnovane na računalništvu v oblaku za omogočanje  interoperabilnosti podjetij, infrastrukturnih ponudnikov  in institucionalnih akterjev, ki so aktivni v logističnem sektorju bodisi v posameznih logističnih vozliščih  ali pa med sabo (multi-clouding). Končni rezultat projekta je „LOGICAL Cloud“, ki povezuje aktivne akterje pri šestih  sodelujočih logističnih središčih, je namenjen povezavi bodočih logističnih vozlišč za sprostitev vseh njihovih potencialov pri optimizaciji prevoza blaga v in preko srednje Evrope. Izbrana metodologija in vsi predvideni rezultati služijo temu ključnemu cilju. Aktivnosti so razdeljene v tri glavne faze (konceptualna faza , testna faza in institucionalna faza) in štiri tematske delovne pakete.  Vsi partnerji morajo tesno sodelovati v vsakem od njih glede na to, da so naloge porazdeljene med čezmejne partnerje.Uporabnost specifičnih strokovnih znanj vsakega partnerja in predhodne izkušnje so odločilnega pomena za uspešno izvrdbo projekta.

conceptional representation of multi-cloud-approach (reference: Network Logistics Leipzig-Halle)