Project LOGICAL – transnational logistics' improvement through cloud computing and innovative cooperative business models - Project website about the transnational logistics cloud project LOGICAL

Projektni partnerji

LOGICAL_Karte2

Projekt promovira šest ponudnikov infrastrukture (šest logističnih središč), katere podpirajo razvojni centri in logistična grozdna združenja.Partnersko sodelovanje je dopolnjeno z enim razvojnim institutom in dvema univerzama z ogromno zmožnostjo prenosa inovativnih IKT rešitev za logistično področje.Oni bodo usmerjali izdelavo skupnega standarda za računalništvo v oblaku v logistiki (“arhitekturo oblaka”) in bodo nudili podporo vsem partnerjem v tehničnem uresničevanju.                                                                                            Vsi partnerji tesno sodelujejo v testiranju in  mednarodnem povezovanju podatkov v oblaku (multi-oblak pristop). Ukrepi za stalno naraščanje zavedanja med končnimi uporabniki računalništva v oblaku v šestih logističnih središčih so izvajani skozi celo življenjsko dobo projekta, vključno z delavnicami, lokalnimi dogodki in anketami. Močna vključenost poslovnih področij in predstavnikov teh področij zgotavlja skladnost IKT orodja s potrebami  teh področij.