Project LOGICAL – transnational logistics' improvement through cloud computing and innovative cooperative business models - Project website about the transnational logistics cloud project LOGICAL

Projektni

Glavni rezultati projekta

Glavni rezultati  projekta so:
– univerzalni standard za računalništvo v oblaku v logistiki,
– dokumentacija enoletnega testiranja beta verzij podatkov v oblaku za šest vozlišč,
– v  celoti operativen čezmejni “LOGICAL oblak”,
–  učno neposredno orodje za za krepitev zmogljivosti logističnih akterjev,
–  poslovni načrti in dolgoročni sporazum o vzdrževanju za zagotavljanje trajnostne uporabe in financiranje novega  IKT orodja.

Vpetost računalništva v oblaku v vsakodnevno delo operaterjev in infrastrukutrnih ponudnikov v logistiki je glavni rezultat projekta LOGICAL. Vpliva na povečanje konkurenčnosti glede na to, da je poslovna interoperabilnost olajšana in ima ugodne vplive na okolje glede na to, da trajnostni načini transporta postanejo privlačnejše opcije. Za prenos pristopa računalništva v oblaku na druga logistična vozlišča, se projekt LOGICAL  predstavlja na dogodkih, se o njem seznanja zainteresirane skupine v časopisnih člankih, skozi mreženja in s tematskimi predstavitvami na vodilnih logističnih sejmih.

Excerpt from a logistics ontology as the basis for a cloud computing standard
(reference: Karlsruhe Institute of Technology (KIT), University of Hohenheim)