Project LOGICAL – transnational logistics' improvement through cloud computing and innovative cooperative business models - Project website about the transnational logistics cloud project LOGICAL

Ciljne skupine v projektu

thumb-description-target-groups

Ponudniki infrastrukture (lastniki in direktorji logističnih vozlišč kot so pomorska pristanišča in pristanišča na celinskih vodah, multimodalni logistični centri, kopenski logistični centri, letališča, itd)

Logistični operaterji (podjetja, še posebno  majhna in srednje velika podjetja, ki nudijo storitve v prevozu blaga in pri manipulaciji blaga)

Spodbujevalci regionalnega gospodarskega sodelovanja (lokalne/regionalne javne oblasti,   regionalne razvojne agencije, gospodarske zbornice itd)

Oblikovalci transportne politike (načrtovalci transportne infrastrukture)

Institucionalni akterji (npr. Uprava za pomorsko varnost, upravljalci železnic)

Interesne skupine iz logističnega sektorja (organizacije na evropskem in nacionalnem nivoju)